---   POLÍTICA DE PRIVACITAT   ---

Quan necessitem informació d'altra banda, sempre li demanem que vostè proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recollides s'incorporaran en un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrits en el Registre General de protecció de dades de l'Agència Espanyola de protecció de dades, que s'encarrega de Josep Cort Giralt. Aquesta entitat tractarà les dades en un confidencial i exclusivament amb la finalitat de complir amb la petició que enviar-nos, amb totes les garanties jurídiques i de seguretat plantejats per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal, el Reial decret 1720 / 2007, de 21 de desembre i Llei 34/2002, de 11 de juliol Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Produccions Ornamentals Cort Rovira SL, es compromet a no transferir, vendre o compartir dades amb terceres persones sense el seu consentiment exprés.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a aquest efecte al domicili de Josep Cort Giralt, en Avda. Tarragona, nº 31/33 - 43204 Reus (Tarragona) - Espanya identificats degudament i indicant de forma visible el dret concret que s'exerceix.

Produccions Ornamentals Cort Rovira SL. Adopta els nivells de seguretat exigits per l'esmentada Llei Orgànica 15/1999 i altres normativa aplicable corresponents. No obstant això, no podem garantir la inviolabilitat absoluta dels seus sistemes, per tant no assumeix cap responsabilitat per qualsevol dany resultant de les alteracions que terceres poden provocar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.